Urenregistratie projecten

Urenregistratie project

  • Uren boeken op projecten, zodat deze getotaliseerd kunnen worden per klant en/of project
  • De specificatie is bijlage bij de factuur
  • Prijs € 25,00 (excl. BTW)
  • Na 30-06 van licentiejaar € 12,50 (excl BTW)